Vývoj počtu klientů v ostatních informačních systémech

Počty léčených nahlášených do registru substituční léčby strmě rostly od r. 2007, kdy byla spuštěna webová aplikace, až do r. 2010. V r. 2011 došlo ke zpomalení nárůstu a v l. 2011-2014 se počty léčených substituční léčbou prakticky nezměnily (graf 5 -87).

graf 5-87: Počet léčených klientů v substituční léčbě v l. 2002-2014

graf

Zdroj: Nechanská (2015)

Počet pacientů léčených v ambulantních psychiatrických zařízeních se v l. 2002-2009 s výkyvy pohyboval mezi 15,5 a 16,5 tis. pacientů. Od r. 2009 se jejich počty postupně snižovaly, a to především z důvodu snižování počtu pacientů léčených pro poruchy způsobené užíváním opiátů/opioidů (graf 5 -88). Data za r. 2014 nejsou k dispozici.

graf 5-88: Počet léčených pacientů v ambulantní psychiatrické léčbě v l. 2002-2013

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c)

Počet hospitalizací u nealkoholových drog (mimo tabák) dlouhodobě narůstá. Největší vliv na tento nárůst měl zvyšující se počet hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním stimulancií a kombinace více látek. Ve sledovaném období došlo k významnému snížení počtu hospitalizací pro užívání opiátů/opioidů (graf 5 -89).

graf 5-89: Počet hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním návykových látek v l. 2002-2014

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist