Registr žádostí o léčbu

Registr žádostí o léčbu spravovaný hygienickou službou fungoval ve své stávající podobě do r. 2014. Od r. 2015 došlo k jeho spojení se substitučním registrem do nově vzniklého Národního registru léčby uživatelů drog (blíže viz kapitolu Národní registr léčby uživatelů drog, str. 120).

Údaje o léčených klientech v r. 2014 nahlásilo do registru celkem 194 programů, přičemž více než polovina (51,5 %) hlášení pochází z 66 nízkoprahových programů, čtvrtina (24,5 %) z 84 ambulantních programů a čtvrtina (24,0 %) ze 44 pobytových léčebných zařízení (Füleová et al., 2015). Nejčastěji zastoupenými regiony v registru byly Moravskoslezský kraj (31 hlásících zařízení), Praha (30) a Olomoucký kraj (27). Celkově bylo v r. 2014 evidováno 10 108 žadatelů o léčbu, z nichž 4 743 zahájilo léčbu v souvislosti s užíváním drog poprvé v životě (tzv. prvožadatelé).

Z hlediska užívaných drog je nejčastější pervitin, který jako hlavní užívanou látku označilo 7 014 osob (69,4 %), následovaný opiáty/opioidy (1 720; 17,0 %) a kanabinoidy (1 195; 11,8 %). U prvožadatelů o léčbu je pořadí podle primární drogy jiné - nejvyšší počet je u pervitinu, následují konopné látky a opiáty/opioidy (graf 5 -80).

Nejvyšší počet nově evidovaných klientů byl v r. 2014 v kraji Jihomoravském (683 osob), Olomouckém (653 osob), Ústeckém (631 osob), v Praze (609 osob) a v kraji Moravskoslezském (484 osob). Nejvyšší počet klientů byl v r. 2014 hlášen v Praze (1 630 osob), dále v krajích Ústeckém (1 475 osob), Středočeském (1 189 osob) a Jihomoravském kraj (1 140 osob). Nejvyšší počet léčených klientů v přepočtu na počet obyvatel bylo v r. 2014 vykázáno v kraji Ústeckém (178,8/100 tis. obyvatel), dále v Kraji Vysočina (159,7), Olomouckém (154,2), Praze (131,1) a Jihomoravském kraji (97,4) (mapa 5 -3).

Poměr mužů a žen v populaci žadatelů o léčbu je v posledních letech přibližně 2 : 1 (2,1 : 1 v r. 2014), podíl žen dlouhodobě mírně roste. V mladších věkových skupinách je podíl žen vyšší, nejvyrovnanější je poměr mužů a žen u skupiny 15-19letých (1,2 : 1). Podíl žen je nejvyšší u hypnotik/sedativ a halucinogenů, kde je podíl žen přibližně 60 %. Průměrný věk všech léčených uživatelů v r. 2014 byl 28,9 let (muži 29,8, ženy 27,0) a 27,1 let (muži 27,9, ženy 25,5) u prvožadatelů. Průměrný věk žadatelů o léčbu se u obou pohlaví dlouhodobě zvyšuje.

graf 5-80: Struktura žadatelů o léčbu podle primární drogy v r. 2014

graf

Zdroj: Füleová et al. (2015)

mapa 5-3: Počet všech žádostí o léčbu podle typů drog v krajích ČR v r. 2014 na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let

mapa

Zdroj: Füleová et al. (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist