Užívání drog a bezdomovectví

Existuje vztah mezi bezdomovectvím a výskytem závislosti na návykových látkách, často je však obtížně rozlišitelné, co je příčinou a co následkem. Bezdomovectví se navíc vyskytuje v kombinaci s poruchami duševního zdraví a s dalšími sociálně negativními faktory.

Občanská konzervativní strana chce v rámci programu řešení bezdomovecké otázky v Praze, jehož hlavním bodem je ochrana Pražanů před bezdomovectvím, zavést evidenci bezdomovců. Bezdomovce rozlišuje na ty, kteří se do této situace „dostali jen souhrou nešťastných okolností" a chtějí se vrátit do běžného života, a na ty, kteří si bezdomovectví „vybrali jako životní styl" a „na ulici se dostali vlastní vinou" - jde především o uživatele alkoholu a drog, duševně nemocné, tedy ty, kteří svou situaci reálně měnit nechtějí. Přes zjednodušený pohled na příčiny a kontext bezdomovectví a navzdory samotnému názvu programu strana nenabízí kromě evidence žádné konstruktivní řešení.1

Údaje o užívání drog mezi dětmi umístěnými v dětských domovech a u dospívajících navštěvujících nízkoprahová zařízení pro děti a mládež uvádí kapitola Užívání drog ve specifických skupinách populace.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist