Zneužívání opioidních analgetik a dalších léků problémovými uživateli drog

Ve výročních zprávách o realizaci protidrogové politiky v krajích za r. 2014 (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2015b) byl hlášen pokračující výskyt zneužívání fentanylu, resp. roztoku z fentanylových náplastí v Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Pro některé klienty v Plzeňském kraji se fentanyl stal primární drogou. Dále pokračoval trend převážně injekčního užívání analgetika Vendal® Retard obsahujícího morfin v Jihočeském a Plzeňském kraji. V Plzeňském a Královéhradeckém kraji se nově objevuje injekční užívání analgetika Palladone® obsahujícího účinnou látkou hydromorfon. Zneužívání opiátových léků s obsahem hydromorfonu bylo zaznamenáno také ve Středočeském (Kolínsko a Kutnohorsko) a Královéhradeckém kraji.

Ve studii somatické komorbidity problémových uživatelů drog v Praze z r. 2013 (Mravčík a Nečas, 2014, Mravčík et al., 2015a) byla zjišťována míra zkušeností s injekčním užitím vybraných opioidních léků a z nich získávaných drog (blíže viz VZ 2013) - užití fentanylu v posledních 12 měsících uvedlo 16 %, morfinu 14 %, kodeinu 17 % respondentů. Z analýzy ohniskových skupin v téže studii vyplývá, že všichni účastníci mají zkušenost s drogami vyráběnými z léků, nevidí jako velký problém léky získat a deklarují znalosti výrobních postupů. Typicky jde o přípravu pervitinu z léků obsahujících efedrin a pseudoefedrin, braunu z kodeinu nebo kodeinu prostým rozpuštěním tablet ve vodě nebo extrakci fentanylu z náplastí za pomoci vody nebo lihu. Z jiných léků uvedli zkušenost s užíváním benzodiazepinů jak v tabletách, tak v injekční formě (diazepam, flunitrazepam, klonazepam).

Z výsledků studie realizované v ČR v r. 2014 v rámci mezinárodního projektu zaměřeného na nové syntetické drogy1 (Herzog et al., 2015) vyplývá, že opioidní léky jsou injekčními uživateli zneužívány jako náhražka heroinu, což může souviset s poklesem jeho kvality a dostupnosti nebo s nedostatkem finančních prostředků na nákup heroinu.

V poslední době byly v ČR zaznamenány informace o relativně kvalitní nelegální výrobě heroinu acetylací ze surového opia nebo z morfinu (extrahovaného z přípravku Vendal® Retard) (viz také kapitolu Drogové trhy).

Byla publikována práce zabývající se zneužíváním léků ze skupiny stimulancií i opioidů v období socialistického Československa, a to i před rozšířením pervitinu a braunu podomácku vyráběných z léků (Brenza a Gabrhelík, 2014). Byl vydán autobiografický příběh uživatele a výrobce drog popisující zneužívání léků přímo nebo pro nelegální výrobu drog (pervitinu a braunu) v kontextu života uživatelů drog a fungování drogové scény na severní Moravě v 80. a začátku 90. let (Pecha a Motýl, 2013).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist