Problémové užívání nových syntetických drog

Lze předpokládat rozšíření nových syntetických drog (NSD) mezi problémovými uživateli drog v ČR podobně, jak k tomu krátkodobě nebo dlouhodobě došlo např. v Irsku, Maďarsku nebo Rumunsku (Van Hout a Bingham, 2012, Peterfi et al., 2014, Abagiu et al., 2014). Zejména mezi uživateli pervitinu by mohly stimulační NSD ze skupiny katinonů a fenetylaminů hrát roli jakési „náhradní" či „náhražkové" drogy - levnější a přinejmenším ve smyslu rizika zákonných sankcí proti uživatelům „bezpečnější". Mezi problémovými (injekčními) uživateli opioidů v ČR hrozí rozšíření NSD ze skupiny opioidů, např. vysoce potentních derivátů fentanylu (Mravčík et al., 2015b).

Již na začátku r. 2011, kdy došlo ke skokovému zvýšení nabídky NSD v ČR v kamenných obchodech známých hlavně jako Amsterdam shopy, byl na severní Moravě ohlášen výskyt užívání mefedronu mezi problémovými uživateli pervitinu (Kantor, 2011). V r. 2013 v průzkumu mezi 1 797 klienty 62 nízkoprahových programů z celé ČR užívání NSD jako primární drogy (jednalo se především o katinony označované jako Funky) uvedli pouze 3 (0,2 %) klienti z Prahy, ale 10,5 % respondentů v celém vzorku (32,5 % v Praze, 19,5 % v Jihomoravském a 18,8 % v Královéhradeckém kraji) uvedlo užití NSD v posledních 12 měsících (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013a). V jiném průzkumu mezi 240 problémovými uživateli drog ve 4 pražských nízkoprahových programech hlásilo v r. 2013 syntetické katinony (Funky, El Magico) jako svou primární drogu pouze 5 (2,1 %) klientů (Mravčík a Nečas, 2014, Mravčík et al., 2015a) (viz také kapitolu Nové psychoaktivní látky na českém trhu, str. 227).

Z výsledků studie realizované v ČR v r. 2014 v rámci mezinárodního projektu zaměřeného na nové syntetické drogy (Herzog et al., 2015) vyplývá, že IUD v ČR mají zkušenost s užíváním NSD, především katinonů, míra jejich užívání však stagnuje, až klesá. Nové psychoaktivní látky jsou pro problémové uživatele drog převážně doplňkovou drogou - katinony jsou užívány hlavně jako náhražka dominantní stimulační drogy v ČR, tj. pervitinu. Katinony, jejichž cena je nižší než cena pervitinu, mohou být jako pervitin prodávány. Pro část problémových uživatelů drog mohou katinony představovat zajímavou alternativu z důvodu silného a dlouhého nástupu účinku
a silnějšího účinku. Jako somatické a psychické potíže při užívání katinonů byly hlášeny častější aplikace a z toho vyplývající větší poškození žil, kožní poruchy, vyčerpání a únava, smutky, rozlady, psychózy.

K výskytu nových psychoaktivních látek v ČR viz také kapitolu Drogové trhy.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist