Vysoce rizikové užívání dalších drog

V pravidelném omnibusovém průzkumu Prevalence užívání drog v populaci ČR realizovaném NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research není podrobně sledována frekvence užití. Je k dispozici pouze prevalence užití drog ve standardních časových horizontech, tedy i v posledních 30 dnech (blíže viz kapitolu Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, str. 58). Prevalence užití konopných látek v posledních 30 dnech v dospělé populaci dosáhla 3,8 %, tj. absolutně cca 270 tis. osob, většinu tvořili mladí dospělí - mezi mladými dospělými ve věku 15-34 let to bylo 8,5 %, což je v přepočtu cca 220 tis osob. Podrobné údaje o vysoce rizikovém užívání dalších drog na základě celopopulační studie z r. 2012 jsou uvedeny ve VZ 2012 a VZ 2013.

Odhad počtu problémových uživatelů konopných drog vycházející z průzkumu mezi praktickými lékaři pro dospělé a lékaři pro děti a dorost je uveden v kapitole Odhad problémového užívání drog z průzkumu mezi lékaři ČR.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist