Odhady počtu problémových uživatelů drog

Problémové užívání nelegálních drog (tzv. Problem Drug Use, PDU) bylo v Evropě tradičně definováno jako injekční a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání drog opiátového a/nebo amfetaminového a/nebo kokainového typu (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2009). V ČR není do odhadů PDU kokain zahrnován vzhledem k velmi nízkým počtům uživatelů kokainu v použitých zdrojích dat. Tato zastřešující definice byla od r. 2011 v Evropě revidována a nyní se hovoří o tzv. vysoce rizikovém užívání drog (tzv. high-risk drug use, HRDU), které je definováno jako opakované užívání drog s negativními důsledky zahrnujícími závislost, ale i ostatní zdravotní, psychické a sociální problémy, nebo představuje vysokou pravděpodobnost takových důsledků. Operační definice potom upřesňuje, že jde o injekční užívání nebo užívání látek s vysokou frekvencí - u konopí denně či téměř denně a u ostatních drog alespoň jednou týdně (Thanki a Vicente, 2013).

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist