Všeobecná prevence

Programy všeobecné primární prevence jsou ty, které se zaměřují na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny, zohledňují pouze její věkové složení (Pavlas Martanová, 2012).

V rámci mezinárodního projektu European Family Empowerment,1 kterého se zúčastnila Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze, byly provedeny ohniskové skupiny za účasti 83 rodičů ze 6 zemí. Ohniskové skupiny byly zaměřeny na roli rodičů v prevenci užívání návykových látek. Výsledky naznačují, že rodiče sami vnímají svůj potenciál pro PPRCH jako nízký a že pro posílení jejich pozice v PPRCH jsou významné 3 faktory: (1) upřímný zájem o jejich děti, (2) rozvoj intenzivní spolupráce se školou, (3) spolupráce s odborníky v prevenci (Gabrhelík et al., 2014). V rámci projektu vznikly publikace zacílené jak na rodiče, tak na profesionály.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist