Sporné kampaně

V r. 2014 proběhl již 12. ročník Cykloběhu za Českou republiku bez drog.1 Akci organizuje sdružení Řekni ne drogám - řekni ano životu každoročně u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog (26. 6.). Cykloběh se prezentuje jako největší pravidelná protidrogová akce, jejímž cílem je poukázat na zanedbané vzdělání v oblasti drogové prevence a zvýšit informovanost
o drogách. V r. 2014 prošel Cykloběh 39 městy, kde probíhaly informační kampaně a přednášky
o drogách.

Cykloběh za Českou republiku bez drog má každoročně podporu Senátu Parlamentu ČR, přesto patří spolu s projektem Revolution train k preventivním projektům, které odborná veřejnost dlouhodobě kritizuje (blíže viz VZ 2012 a VZ 2013).

Projekt Protidrogový revoluční vlak (Revolution train2) realizuje od r. 2008 Nadační fond Nové Česko a prezentuje se dlouhodobě jako nejvýznamnější projekt v oblasti drogové prevence v ČR. Projekt nabízí multimediální interaktivní zážitky. Jednotlivé sekce vlaku představují např. drogové doupě, vězení, místo autonehody v důsledku užití drog, léčebnu pro drogově závislé. Projekt byl v r. 2013 pozastaven, v r. 2014 byl vlak vykraden, ale organizátorům se podařilo projekt obnovit, získat záštitu národního protidrogového koordinátora a ředitele Národní protidrogové centrály a v dubnu 2015 byl opět zpřístupněn školám a veřejnosti.

Od března do června 2014 byl realizován projekt Policie ČR v Plzeňském kraji s názvem Stop drogám před školou.3 Speciálně vycvičení služební psi vedení policisty vyhledávali v okolí škol, ale také v parcích, hřištích, hernách, barech nebo restauracích drogy. Cílem projektu bylo omezit dostupnost drog v okolí škol, omezit první kontakt s drogou ve známém, mládeži blízkém prostředí a současně zvýšit právní vědomí mládeže v oblasti drogové problematiky. Využívání služebních psů jako nástroje v prevenci je sporné.4


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist