Kampaně zaměřené na nelegální drogy a rizika spojená s jejich užíváním

Koncem září 2014 vyhlásila NPC ve spolupráci s pražským magistrátem soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ o nejlepší plakát s protidrogovou tematikou s názvem Správným směrem.1 Obdobnou soutěž vyhlašuje každoročně v červnu Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha - Pražským centrem primární prevence. Vítězný plakát slouží při propagaci festivalu amatérských krátkometrážních filmů AntiFetFest aneb Jde to i jinak,2 který je určen školám, školským zařízením a nízkoprahovým klubům. Náměty soutěžních snímků bývají drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Představení nejlepších filmů probíhá v rámci Pražského fóra primární prevence organizovaného Magistrátem hl. m. Prahy.

V r. 2014 byly realizovány také kampaně zaměřené na prevenci šíření infekčních nemocí spojených mimo jiné s užíváním drog, kampaň na prevenci úrazů pod vlivem alkoholu a drog a kampaň na prevenci duševních onemocnění.

Od 1. do 14. 10. 2014 byla v pražském metru realizována kampaň Céčko není jen trasa metra,3 jejímž cílem bylo zvýšit informovanost o virové hepatitidě typu C a přispět k prevenci jejího šíření. Na rizika hepatitidy typu C upozorňovaly ve vagónech metra plakáty s netradičním pojmenováním stanic jako Žloutenková, Virová, Nitrožilní nebo Tetovací (obrázek 3 -3). Současně s plakáty v metru byly cestujícím rozdávány letáčky a byla spuštěna webová stránka nabízející široké veřejnosti informace o nemoci, jejím průběhu, možnostech léčby a prevence.4

obrázek 3-3: Plakát v metru ke kampani Céčko není jen trasa metra

obrázek

Zdroj: http://www.cecko-neni-jen-trasa-metra.cz [2015-09-17]

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS (1. 12.) proběhl v termínu 21.-28. 11. 2014 druhý ročník mezinárodní kampaně s názvem Evropský testovací týden5 s cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci nejširší veřejnosti. Kampaň v ČR zastřešoval SZÚ a zapojila se do něj řada státních, soukromých i neziskových organizací. Ročník 2014 byl zaměřen především na muže mající sex s muži, ale na popud NMS se jí zúčastnila i řada programů pro uživatele drog. Celkem se zapojilo 18 zařízení pro uživatele drog v 17 městech 7 krajů ČR. Zařízení nabízela testování pomocí rychlých testů z kapilární krve, v menší míře ze slin. Všechna zařízení nabízela testování bezplatně a anonymně.

V r. 2013 byla zahájena kampaň na podporu osvěty a správné léčby schizofrenie Jsem jako ty.6 Kampaň zahájila putovní výstava uměleckých děl pacientů se schizofrenií, na ni navázali organizátoři Bláznivým festivalem pořádaným u příležitosti Týdne duševního zdraví a spuštěny byly internetové stránky schizofriends.cz, které se zaměřují na problematiku pacientů se schizofrenií. Do kampaně se v r. 2015 zapojilo Centrum prevence společnosti Podané ruce, upozornilo na možná rizika vzniku schizofrenie ve spojení s užíváním návykových látek.

Začátkem prázdnin 2014 byla spuštěna kampaň České asociace paraplegiků s názvem Při skákání do vody myslete,7 varující před skoky do neznámé vody, které mohou vést k úrazům s trvalými následky a ke kterým často dochází v době letních prázdnin v důsledku konzumace alkoholu nebo drog.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist