Kampaně zaměřené na kouření, konzumaci alkoholu a prevenci zdravotních rizik

Česká koalice proti tabáku1 organizuje každoročně 31. 5. kampaň ke Světovému dni bez tabáku. Cílem je upozornit na rizika spojená s kouřením a motivovat kuřáky k odvykání kouření. Počátkem r. 2014 zahájila Česká koalice proti tabáku provoz vlastní poradny pro odvykání kouření v Praze. Každoročně se ke kampani Světového dne bez tabáku připojuje také asociace Zdravá města ČR,2 která připravuje v obcích a regionech různé osvětové akce, soutěže a divadelní představení zaměřené na prevenci kouření u dětí a mladistvých, např. Cesta za čistým vzduchem nebo Zvířátka také nekouří.

V r. 2015 se ke Světovému dni bez tabáku opět připojila také Česká lékárnická komora týdenní kampaní Odvykání kouření v lékárnách,3 během níž byly ve vybraných lékárnách zdarma poskytovány konzultace o odvykání kouření.

SZÚ připravil ke Světovému dni bez tabáku 2015 literární a výtvarnou soutěž pro žáky základních škol Jak to udělat, aby lidé nekouřili.4 Do soutěže se zapojily děti ze 114 ZŠ z celé ČR, zaslané práce byly vystaveny u příležitosti národní  Konference  podpory  zdraví, která se konala v červnu 2015 v Praze.

Od poloviny září 2014 do konce ledna 2015 realizovalo v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu ve spolupráci s Městskou policií Brno v rámci projektu Kardiovize Brno 2030 kampaň Z hlouposti do závislosti.5 Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na škodlivé účinky tabákových výrobků a konzumace alkoholu a poskytnout pomoc při odvykání. Součástí kampaně byla také akce V autě se nekouří zaměřená na řidiče, spolujezdce a rodiny, řidiči-nekuřáci dostávali tzv. nekuřáckou samolepku.

Informační kampaně v oblasti prevence konzumace alkoholu v r. 2014 se zaměřovaly zejména na děti a mládež, případně na rizika řízení pod vlivem alkoholu. Fórum Pijte s rozumem (PSR)6 spustilo na konci r. 2014 nové webové stránky pijsrozumem.cz a pobavmeseoalkoholu.cz zaměřené na zvýšení informovanosti žáků, rodičů a učitelů o rizicích konzumace alkoholu dětmi a mládeží. PSR realizuje ve spolupráci s organizací SANANIM také projekty zaměřené na škodlivost alkoholu mezi žáky 7. tříd ZŠ v rámci kampaně Pobavme se o alkoholu.

V r. 2014 pokračovala kampaň města Plzně, společnosti Plzeňský Prazdroj a Centra protidrogové prevence a terapie (CPPT) s názvem Respektuj 18,7 která se snaží upozornit na konzumaci alkoholu nezletilými. Jejím cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti k této problematice a podpořit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým.

Iniciativa Liga otevřených mužů zorganizovala v únoru 2014 druhý ročník kampaně Suchej únor,8 jejímž cílem bylo přesvědčit muže, že je snadné vydržet jeden měsíc v roce bez alkoholu, a tím je motivovat k nižší konzumaci alkoholu.

Pražské Centrum Alma pořádalo v průběhu r. 2014 několik akcí pro veřejnost s názvem Pojďte se s námi zdravě napít zaměřených na seznámení s riziky nadměrného pití alkoholických nápojů, kdy byla návštěvníkům nabízena lahvička balené pitné vody. Centrum působilo také na červnovém hudebním festivalu United Islands v Praze s preventivní kampaní Opravdu pijou vodu jen žáby?9.

Oddělení Bezpečnosti silničního provozu (BESIP) Ministerstva dopravy realizuje několik preventivních projektů zaměřených na problematiku návykových látek v dopravě zacílených na různé skupiny. Projekt Domluvme se!, který od r. 2006 každoročně organizuje BESIP, Iniciativa zodpovědných pivovarů a PSR, je zaměřen na mladé řidiče s cílem předcházet jízdě pod vlivem alkoholu. Koncept kampaně vychází z obdobných kampaní v zahraničí (Designated Driver, Eurobob, Captaine de Soireé). Slogan projektu zní Pokud jedete za zábavou autem, domluvte se, kdo bude řídit a nebude pít alkohol.10

V termínu 8.-14. 12. 2014 realizoval Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s BESIP čtvrtý ročník kampaně Řídím, piju nealko pivo.11 Kampaň proběhla v rámci celoevropského týdne zaměřeného na prevenci řízení pod vlivem návykových látek pořádaného mezinárodní organizací TISPOL. Řidiči, kteří před jízdou nepili alkohol, byli odměňováni nealkoholickým pivem
a alkotesterem. Pod záštitou BESIP probíhá každoročně v květnu také Týden bezpečnosti silničního provozu12 (v rámci celosvětového Road Safety Week) zaměřený na bezpečnost chodců v silničním provozu.

V dubnu 2014 zahájila jihočeská policie informační a preventivní kampaň s názvem Zastav jízdu smrti13 zaměřenou na prevenci konzumace alkoholu před jízdou autem. Kampaň odkazuje mimo jiné také na krátké spoty připravené v letech 2012-2015 BESIP věnované bezpečnosti silničního provozu (např. řízení pod vlivem návykových látek, léků), tzv. besipky.14

Nadace Naše dítě uspořádala v polovině září 2014 Výstavu proti dětské samotě15 - cílem kampaně bylo upozornit na možné důsledky dětské samoty, jež může vést k rizikovému chování v podobě užívání alkoholu, užívání drog, vandalismu, záškoláctví apod.

Počátkem r. 2014 vypsal SZÚ v rámci realizace projektu Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik16 veřejnou zakázku na realizaci informační a komunikační kampaně zaměřené na prevenci civilizačních zdravotních rizik v oblasti životního stylu obyvatelstva. Jedna z klíčových aktivit projektu se měla zaměřit na prevenci rizikových způsobů chování adolescentů a mladistvých, škodlivé užívání alkoholu, tabáku a drog a hazardní hraní. Projekt měl být financován z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, náklady na realizaci informační kampaně byly odhadovány na cca 50 mil. Kč. Projekt byl však z neuvedených důvodů stažen a k jeho realizaci nedošlo.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist