Prevence předávkování

Prevence předávkování je v ČR prováděna prostřednictvím poradenství a vzdělávání uživatelů drog v rámci služeb poskytovaných v nízkoprahových a léčebných zařízeních (blíže viz kapitoly Nízkoprahové harm reduction programy, str. 168, a Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog, str. 117). V ČR dosud nebyly zavedeny ani testovány programy distribuce opioidního antagonisty naloxonu (mj. nemají význam pro uživatele pervitinu, kterých je v ČR mezi problémovými uživateli drog většina). Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků ve spolupráci s 1. LF UK v Praze nabízí akreditovaný kurz Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých, který je určen adiktologům v nízkoprahových a ambulantních službách.1 Vzdělávání pracovníků nízkoprahových služeb také probíhá formou Letní školy harm reduction, kterou organizuje SANANIM.2


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist