Léčba HIV/AIDS a virové hepatitidy typu C

Diagnostika, profylaxe a léčba HIV/AIDS v ČR probíhá v 7 regionálních AIDS centrech (blíže k organizaci léčby viz VZ 2013).

V posledních 10-12 letech byla standardní terapie chronické infekce VHC založena na podání kombinace pegylovaných interferonů α (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV). Od r. 2011 je používána léčba přímo působícími antivirotiky, která cílí na různé fáze replikace viru, tj. přímo inhibují některý z enzymů uplatňujících se v průběhu replikačního cyklu VHC. Prvními schválenými preparáty se staly telaprevir a boceprevir, jejich použití se uplatňuje pouze v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem, přičemž účinnost se pohybuje v rozmezí 65-70 %. V průběhu r. 2013 a 2014 byly schváleny k užití u chronické VHC infekce další preparáty, především sofosbuvir, simeprevir a daclatasvir. Zavedení bezinterferonových režimů s novými preparáty brání jejich vysoká cena. Postup a volbu preparátů stanovuje materiál České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (Urbánek et al., 2014).

V r. 2012 a 2013 ÚZIS v ročním výkazu oborů gastroenterologie a infekční lékařství sledoval počet pacientů celkem i IUD léčených pro VHC (blíže viz VZ 2012 a 2013). V r. 2013 zahájilo léčbu ve 39 zařízeních obou odborností 536 osob s anamnézou IUD (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2014a), data za r. 2014 nejsou k dispozici.

Z dat Vězeňské služby ČR vyplývá, že ve druhém pololetí 2014 byla léčba VHC zahájena u 325 vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody, což znamená nárůst oproti předchozím rokům - v r. 2013 byla léčba zahájena u 246, v r. 2012 u 272, v r. 2011 u 239 osob a v r. 2010 u 69 osob (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015c, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015b).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist