Legislativní rámec, strategie v oblasti snižování rizik

V Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018 tvoří oblast snižování rizik jeden ze čtyř základních pilířů. V Akčním plánu 2013-2015 jsou aktivity v kapitole Harm reduction rozděleny do dvou oblastí:

  • prevence infekčních onemocnění a dalších rizik spojených s injekčním a problémovým užíváním drog,

  • prevence předávkování a dalších rizik v kontextu rekreačního užívání návykových látek a mezi konzumenty obecně.

V r. 2015 byly schváleny 3 nové akční plány strategie, které mají rovněž své části věnující se snižování rizik: akční plán pro hazardní hraní, akční plán pro alkohol a akční plán pro kontrolu tabáku, všechny na období 2015-2018.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013-2017 obsahuje řadu aktivit, jejichž cílovou skupinou jsou rovněž IUD (viz také VZ 2012). V r. 2015 došlo k navýšení rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví a programu prevence HIV/AIDS ze 3 na 6 mil. Kč (ještě v r. 2006 přitom tento program disponoval rozpočtem přes 23 mil. Kč).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist