Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog

Náklady zdravotních pojišťoven vynaložené na léčbu poruch způsobených užíváním návykových látek tvoří výdaje přímo identifikovatelné, tj. vykázané na léčbu v souvislosti se základní diagnózou, a náklady neidentifikovatelné bez vazby na diagnózu, jejichž podíl na dg. F10-F19 je odhadován (blíže k metodice viz VZ 2011).

Odhadovaný objem výdajů ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r. 20131 činil 1 467 mil. Kč (v r. 2012 to bylo 1 597 mil. Kč), z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 977 mil. Kč (1 124 mil. Kč v r. 2012) a na léčbu poruch způsobených nealkoholovými drogami (dg. F11-F19) 490 mil. Kč (473 mil. Kč 
v r. 2012). Vývoj a strukturu těchto nákladů uvádí tabulka 1 -8.

Částka spotřebovaná adiktologickými (AT) programy dosáhla 214 mil. Kč. Z toho 146 mil. Kč tvořily výdaje na péči o uživatele alkoholu (148 mil. Kč v r. 2012), z toho 138 mil. Kč na lůžkovou a 8 mil. Kč na ambulantní péči. U nealkoholových poruch (dg. F11-F19) dosáhly výdaje AT programů 68 mil. Kč (64 mil. Kč v r. 2012), z toho 63 mil. Kč na lůžkovou a 5 mil. Kč na ambulantní péči (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2015f).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist