Záchyty drog

Záchytem drog se rozumí zajištění jedné nebo více látek v určitém čase a na jednom místě v rámci řešení případu neoprávněného nakládání s OPL orgány vymáhajícími právo. Hlavní zdroj informací představují data NPC a CPJ (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2015a, Celní protidrogová jednotka, 2015). Počet záchytů a množství drog zajištěných v rámci trestního řízení za období 2007-2014 uvádí tabulka 10 -94. Za r. 2014 jsou dostupné také údaje o počtech záchytů a množství drog zajištěných v rámci přestupkového řízení (tabulka 10-95).

Nejčastěji zadrženou drogou byly stejně jako v předchozích letech konopné látky. Za r. 2014 evidují NPC a CPJ ČR 975 případů zajištění marihuany v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti, a to v celkovém množství 558,1 kg. Hmotnost největšího záchytu byla 71 kg. Největší podíl však tvořily záchyty o hmotnosti 10-50 g (32 % záchytů). Celkově představovaly záchyty do 0,5 kg 85 % záchytů marihuany. Od r. 2009 roste počet záchytů. V l. 2009-2013 rostlo zadržené množství marihuany, za r. 2014 však evidujeme v porovnání s předchozím rokem pokles o 177,2 kg. V přestupkovém řízení byla marihuana zajištěna v 1 858 případech v celkovém množství 11,4 kg. Ve více než polovině případů (60 %) šlo o množství do 2 g.

Rostliny konopí byly v r. 2014 zajištěny v 346 případech trestných činů. Celkem šlo o 77,2 tis. rostlin. Největší záchyt se týkal téměř 11 tis. rostlin konopí. Více než polovinu případů (63 %) tvořily záchyty s počtem rostlin do 50 ks. V porovnání s předchozím rokem vykázaly represivní orgány nižší počet záchytů rostlin konopí, počet zabavených rostlin je však celkově vyšší o 3,5 tis. rostlin. V přestupkovém řízení byly rostliny konopí zajištěny ve 138 případech v celkovém množství 503 rostlin. Více než polovinu případů (62 %) tvořily záchyty v počtu 1-3 rostliny.

Počet záchytů i zajištěné množství hašiše se oproti předchozímu roku výrazně zvýšily, šlo o 49 případů o celkové hmotnosti 14,8 kg (28 záchytů o hmotnosti 1,3 kg v r. 2013). Hmotnost největšího záchytu hašiše byla 13,7 g. Největší podíl tvořily záchyty od 2 do 10 g (49 %). V přestupkovém řízení byl hašiš zajištěn ve 24 případech v celkovém množství 32 g, v 67 % případů šlo o záchyty o hmotnosti do 1 g.

Druhou nejčastěji zadrženou drogou byl pervitin. Za r. 2014 je v kontextu trestního řízení evidováno 596 záchytů v množství 10 l v tekuté a 49,8 kg v krystalické formě. V porovnání s předchozím rokem vykázaly represivní orgány vyšší počet záchytů pervitinu (464 záchytů v r. 2013), zajištěné množství je však celkově nižší o 19,3 kg nižší (69,1 kg v r. 2013). Hmotnost největšího záchytu byla 4,6 kg. Největší podíl (35 %) tvořily záchyty o hmotnosti 2-10 g. V přestupkovém řízení byl pervitin zajištěn v 577 případech v celkovém množství 427 g, v 60 % šlo o záchyty o hmotnosti do 0,5 g.

Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu jsou léky s obsahem pseudoefedrinu pašované ze zahraničí, zejména z Polska. Mezi nejčastěji zachycené patřil stejně jako v předchozím roce Cirrus®. Pašování léků s obsahem pseudoefedrinu ze zahraničí je stimulováno především regulací jejich prodeje v ČR, nižší cenou a současně vyšším obsahem pseudoefedrinu v lékové jednotce než na českém trhu. CPJ a Policie ČR zadržely v r. 2014 celkem 691,9 tis. tablet různých léků s obsahem pseudoefedrinu, což představuje více než trojnásobek ve srovnání s předchozím rokem (223,4 tis. tablet v r. 2013). Pokud jde o tradiční prekurzor pro výrobu pervitinu v ČR, tj. efedrin, v r. 2014 zachytily represivní orgány 13,6 kg a 2,4 tis. tablet tohoto prekurzoru. Poměrně novým prekurzorem je chlorpseudoefedrin, zachycený v r. 2014 v množství 600 g. Záchyty jednotlivých léků s obsahem pseudoefedrinu za období posledních 6 let shrnuje tabulka 10 -93.

tabulka 10-93: Počet tablet jednotlivých léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu zachycených v l. 2009-2014

Název léku

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Acatar®

3 508

26 924

240

168

72

1 880

Apselan®

-

-

-

160

1 647

4 222

Cirrus®

6

68

17 551

24 788

158 842

618 767

Clarinase Repetabs®

-

-

-

-

-

70

Claritine Active®

-

-

10 926

20 981

36 221

24 795

Disophrol® repetabs

-

104

16

282

0

0

Gripex, Gripex Max®

-

-

-

-

170

0

Ibuprom®

22 080

551

1 474

0

1 499

180

Modafen®

840

3 356

2 762

2 208

1 095

420

Neoafrin®

-

-

2 120

2 492

0

0

Nurofen Stop Grip®

876

0

14 892

228

2 760

8 200

Panadol Plus Grip®

1 224

0

0

0

0

0

Paralen Plus®

1 440

144

0

0

0

0

Pseudoefedrin

-

-

40

0

0

0

Reactine® duo

-

11 284

10 940

0

0

0

Rhinafen®

-

-

960

0

0

0

Rhinopront®

-

-

660

588

24

0

Sudafed®

12 231

278 133

403 105

169 348

21 052

27 181

Neurčené léky

-

-

-

-

-

6 152

Celkem

42 205

320 564

465 646

221 243

223 382

691 867

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015b)

Přestože byl v r. 2014 evidován vyšší počet záchytů kokainu než v předchozím roce, jeho zadržené množství bylo výrazně nižší. Za r. 2014 bylo v kontextu trestního řízení vykázáno 123 případů v celkovém množství 5,4 kg (106 případů o celkové hmotnosti 35,8 kg v r. 2013). Hmotnost největšího záchytu kokainu byla 1,3 kg. Největší podíl (76 %) tvořily záchyty o hmotnosti do 2 g. V přestupkovém řízení byl kokain zajištěn ve 21 případech v celkovém množství 12,1 g, v polovině případů šlo o záchyty o hmotnosti do 0,5 g.

U heroinu byl v porovnání s r. 2013 zaznamenán přibližně stejný počet záchytů, zajištěné množství však bylo mnohonásobně vyšší. V kontextu trestního řízení bylo za r. 2014 evidováno 41 záchytů o celkové hmotnosti 156,8 kg. Hmotnost největšího záchytu heroinu byla 155,5 kg (heroin byl ukrytý v paletách nákladu převáženého kamionem, který směřoval z Turecka do ČR). Největší podíl (41 %) tvořily záchyty o hmotnosti do 2 g. V přestupkovém řízení byl heroin zajištěn ve 24 případech v celkovém množství 28,3 g, v polovině případů šlo o záchyty o hmotnosti do 0,5 g.

Počet záchytů extáze i množství zajištěných tablet se ve srovnání s předchozím rokem snížil. Zatímco v r. 2013 zajistily represivní orgány 5 061 tablet extáze, v r. 2014 to bylo pouze 1 521 tablet. Největším záchytem bylo 295 tablet. Největší podíl (35 %) tvořily záchyty v počtu 5-10 tablet. Naproti tomu za r. 2014 evidujeme ve srovnání s předchozím rokem dvojnásobný nárůst zajištěného množství MDMA, šlo o 83,8 g v r. 2014 a 41,8 v r. 2013. V přestupkovém řízení byly tablety extáze v r. 2014 zajištěny v 16 případech v celkovém počtu 112 tablet. Vedle toho byla v 8 případech zajištěna látka MDMA v celkovém množství 3,4 g.

Počet záchytů i množství zachyceného LSD jsou nízké. Za r. 2014 je v kontextu trestního řízení evidováno 24 záchytů v celkovém počtu 357 dávek, zatímco v r. 2013 šlo o 11 záchytů v celkovém počtu 471 dávek. Největším záchytem bylo 100 dávek LSD. Polovina (50 %) případů byly záchyty do 5 dávek. V přestupkovém řízení bylo LSD zajištěno v 11 případech v celkovém množství 81 dávek.

tabulka 10-94: Počet záchytů a množství jednotlivých drog zajištěných v rámci trestního řízení v l. 2007-2014

Rok

Ukazatel

Marihuana (g)

Pervitin (g)

Heroin (g)

Rostliny konopí (ks)

Hašiš (g)

Extáze (tablety)

Kokain (g)

LSD (dávky)

2007

Počet

563

374

96

46

25

30

38

5

Množství

122 124

5 978

20 332

6 992

387

62 226

37 587

117

2008

Počet

602

405

105

69

30

18

24

5

Množství

392 527

3 799

46 302

25 223

696

16 610

7 631

246

2009

Počet

384

326

73

117

41

13

26

5

Množství

171 799

3 599

31 257

33 427

12 499

198

12 904

142

2010

Počet

455

283

61

189

27

16

42

8

Množství

277 988

21 301

30 453

64 904

9 354

865

14 162

1 218

2011

Počet

508

304

34

240

24

15

44

7

Množství

440 780

20 054

4 730

62 817

2 375

13 000

16 071

1 313

2012

Počet

558

355

41

259

24

12

44

3

Množství

563 335

31 901

7 576

90 091

20 532

1 782

8 050

44

2013

Počet

875

464

38

361

28

114

106

11

Množství

735 362

69 137

5 046

73 639

1 321

5 061

35 788

471

2014

Počet

975

596

41

346

49

74

123

24

Množství

558 116

49 811

156 782

77 182

14 820

1 521

5 394

357

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a)

tabulka 10-95: Počet záchytů a množství jednotlivých drog zajištěných v rámci přestupkového řízení v r. 2014

Ukazatel

Marihuana (g)

Pervitin (g)

Heroin (g)

Rostliny konopí (ks)

Hašiš (g)

Extáze (tablety)

Kokain (g)

LSD (dávky)

Počet

1 858

577

24

138

24

16

21

11

Množství

11 448

427

28

503

32

112

12

81

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist