Odhad spotřeby drog pomocí analýzy odpadních vod

Odhady pomocí analýzy odpadních vod jsou založeny na laboratorním vyšetření drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách s cílem zpětně kvantifikovat (tzv. back-calculation) míru konzumace drog ve spádové populaci uzlového bodu kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod1 (EMCDDA, 2008, Daughton a Ternes, 1999, Daughton, 2011). Výsledky studií provedených v ČR v minulosti jsou uvedeny ve VZ 2011.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka realizoval v r. 2013 odběry v 10 městech ČR v rámci projektu DRAGON2 (Očenášková et al., 2014). Odhad roční spotřeby vybraných drog uvádí tabulka 10 -92.

tabulka 10-92: Odhad spotřeby drog v ČR na základě výsledků analýzy odpadních vod v r. 2013

Město

Počet obyvatel

Spotřeba celkem (kg)

Spotřeba na obyvatele (mg/1 obyvatele)

MDMA

Amfetamin

Pervitin

Kokain

MDMA

Amfetamin

Pervitin

Kokain

Naměřené výsledky

 

Praha

1 134 874

24,52

43,49

360,22

54,73

21,6

38,3

317,4

48,2

Brno

421 961

4,54

6,38

54,21

3,69

10,8

15,1

128,5

8,7

Ostrava

296 200

0,86

8,71

114,63

1,47

2,9

29,4

387,0

5,0

Plzeň

164 000

1,29

3,55

40,86

2,20

7,9

21,6

249,1

13,4

Ústí n. Labem

81 358

0,24

9,89

58,47

1,09

2,9

121,6

718,7

13,4

Havířov

85 768

0,14

2,35

19,96

0,30

1,6

27,4

232,7

3,5

Frýdek-Místek

62 635

0,10

1,44

12,22

0,07

1,6

23,0

195,1

1,1

Český Těšín

22 790

0,03

0,36

3,50

0,06

1,3

15,8

153,6

2,6

Karviná

10 760

0,08

2,04

14,73

0,16

7,4

189,6

1 369,0

14,9

Orlová

28 074

0,08

0,70

4,91

0,02

2,8

24,9

174,9

0,7

Celkem

2 308 420

31,88

78,91

683,71

63,79

13,8

34,2

296,2

27,6

  • bez Prahy

1 173 546

7,36

35,42

323,49

9,06

6,3

30,2

275,7

7,7

Extrapolace

 

ČR bez Prahy

9 265 957

58,11

279,67

2 554,18

71,53

6,3

30,2

275,7

7,7

Praha

1 244 762

26,89

47,70

395,10

60,03

21,6

38,3

317,4

48,2

Celkem ČR

10 510 719

85,01

327,37

2 949,28

131,56

8,1

31,1

280,6

12,5

Pozn.: Extrapolace na území ČR mimo Prahu proběhla extrapolací průměrných výsledků za ČR mimo Prahu na základě počtu obyvatel. Na počet obyvatel byla provedena i extrapolace v Praze.

Zdroj: Očenášková et al. (2014), extrapolace NMS

Potvrdil se zvýšený výskyt MDMA o víkendech a v době konání letních festivalů, což souvisí s rekreačním užíváním extáze. Vyšší výskyt drog byl zaznamenán ve větších městech (Praze, Brně, Ostravě), spotřeba kokainu v Praze několikanásobně překročila hodnoty v ostatních městech. Spotřeba metamfetaminu v ČR výrazně překračuje hodnoty v jiných evropských městech a zemích, u ostatních drog se ČR nachází spíše v průměru nebo pod průměrem. V r. 2014 se do projektu zapojila další města Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Aš, Olomouc, Opava a Nový Jičín (Očenášková et al., 2014).

Odhady o výrobě a spotřebě drog se provádějí rovněž z dat o míře a frekvenci užívání z populačních průzkumů a odhadů problémového užívání drog, na které jsou aplikovány údaje o průměrných dávkách drog a informace o dovozu a vývozu zachycených drog. Podle posledních odhadů bylo v ČR za r. 2013 spotřebováno 21,4 t konopných drog, 6,0 t pervitinu, 0,8 t heroinu, 0,8 t kokainu, přibližně milion kusů tablet extáze a asi 100 tisíc dávek LSD. Spotřeba marihuany je kryta převážně a pervitinu výhradně domácí nelegální produkcí (blíže viz VZ 2013).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist