Tresty uložené za primární drogové trestné činy

Za primární drogovou trestnou činnost bylo v r. 2014 odsouzeno 2 654 osob. Stejně jako v předchozím roce tvořily ženy 15 % a mladiství 3 % odsouzených. Dosud netrestané osoby představovaly 40 % odsouzených za DTČ. Z hlediska věku byly nejpočetnější skupinou osoby ve věku 30-39 let (30 %). Jak ukazuje tabulka 9 -82, nejčastěji uloženou sankcí bylo v r. 2014 podmíněně odložené odnětí svobody (69 % sankcí). Oproti předchozímu roku došlo ke snížení podílu této sankce o 4 procentní body, naopak se mírně zvýšil podíl nepodmíněných trestů odnětí svobody a trestů obecně prospěšných prací. Nepodmíněné tresty odnětí svobody představovaly druhou nejpočetnější skupinu (24 %). Délka trvání byla nejčastěji 1-5 let (69 % nepodmíněných trestů odnětí svobody). Ve srovnání s r. 2013 je patrné snížení podílu trestů v délce do 5 let (85 % v r. 2013 a 80 % v r. 2014) a naopak nárůst podílu trestů v délce trvání od 5 do 15 let (15 % v r. 2013 a 20 % v r. 2014).

tabulka 9-82: Uložené sankce za primární DTČ v r. 2014 podle jednotlivých trestných činů

Uložené sankce za DTČ

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Odnětí svobody nepodmíněně

544

28,4

50

11,1

4

3,3

23

26,1

1

3,7

622

23,9

Odnětí svobody podmíněně

1 273

66,4

338

75,3

100

82,0

57

64,8

23

85,2

1 791

68,8

Domácí vězení

2

0,1

1

0,2

1

0,8

0

0,0

0

-

4

0,2

Obecně prospěšné práce

73

3,8

36

8,0

10

8,2

8

9,1

0

-

127

4,9

Zákaz činnosti

1

0,1

0

-

0

-

0

-

0

-

1

0,0

Propadnutí majetku

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Peněžitý trest

12

0,6

5

1,1

2

1,6

0

-

1

3,7

20

0,8

Propadnutí věci

4

0,2

7

1,6

5

4,1

0

-

1

3,7

17

0,7

Vyhoštění

6

0,3

10

2,2

0

-

0

-

1

3,7

17

0,7

Zákaz pobytu

1

0,1

2

0,4

0

-

0

-

0

-

3

0,1

Celkem

1 916

100,0

449

100,0

122

100,0

88

100,0

27

100,0

2 602

100,0

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015a)

Jak ukazuje graf 9 -111, v l. 2008-2013 rostl počet osob odsouzených za primární DTČ a současně se snižoval podíl nepodmíněných trestů odnětí svobody ve prospěch sankcí nespojených s odnětím svobody. V r. 2014 došlo ke  snížení podílu podmíněně odložených trestů odnětí svobody (70 % v r. 2013 a 67 % v r. 2014) a současně k mírnému nárůstu podílu nepodmíněných trestů odnětí svobody a ostatních trestů.

graf 9-111: Vývoj počtu osob odsouzených za primární DTČ a skladba sankcí uložených v l. 2005-2014

graf

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist