Přestupky nedovoleného nakládání s OPL

Za r. 2014 evidovaly správní orgány celkem 763 153 přestupků. Dalších 355 956 přestupků zůstalo nevyřízeno z minulého období. V r. 2014 bylo projednáno 309 963 přestupků, z toho bylo 1 834 přestupků (0,6 %) neoprávněného přechovávání drog v malém množství pro svoji potřebu a/nebo pěstování rostlin nebo hub obsahujících OPL v malém množství pro svoji potřebu1. V r. 2014 pokračoval pokles podílu drogových přestupků páchaných nezletilými osobami (12,1 % v r. 2012, 8,8 % v r. 2013 a 6,8 % v r. 2014). Mezi kraje s nejvyšším absolutním počtem projednaných přestupků patřily stejně jako v předchozím roce Středočeský kraj, Praha a Ústecký kraj (tabulka 9 -83). Krajem s největším podílem drogových přestupků ze všech projednaných přestupků byl Karlovarský kraj. Ve srovnání s předchozím rokem byl největší nárůst počtu projednaných přestupků zaznamenán ve Středočeském kraji (266 v r. 2013 a 387 v r. 2014), naopak největší pokles byl evidován v Jihomoravském kraji (133 v r. 2013 a 96 v r. 2014). Nejčastěji se lidé dopouštěli přestupku v souvislosti s konopnými drogami (75 % osob) a pervitinem (28 %)2 (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2015b).

tabulka 9-83: Drogové přestupky projednané v r. 2014 podle paragrafů, věku pachatele a krajů

Kraj

Držení drog

Pěstování rostlin a hub

Drogové přestupky celkem

Přestupky celkem

Celkem

Z toho mladistvými

Celkem

Z toho mladistvými

Hl. m. Praha

290

13

8

0

298

36 911

Středočeský

379

10

8

0

387

42 695

Jihočeský

65

12

18

0

83

15 118

Plzeňský

105

9

4

0

109

15 223

Karlovarský

84

4

2

0

86

7 435

Ústecký

211

21

10

0

221

29 760

Liberecký

139

8

11

0

150

26 802

Královéhradecký

52

6

5

0

57

12 845

Pardubický

85

4

3

0

88

11 222

Vysočina

15

4

2

0

17

9 374

Jihomoravský

86

10

10

2

96

29 611

Olomoucký

49

3

11

1

60

20 252

Zlínský

53

7

6

0

59

16 433

Moravskoslezský

111

10

12

0

123

36 282

Celkem

1 724

121

110

3

1 834

309 963

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist