Primární drogová kriminalita

Primární drogová kriminalita spočívá v porušování drogové legislativy a souvisejících právních předpisů v oblasti regulace nakládání s omamnými a psychotropními látkami (Zeman a Gajdošíková, 2010). Znaky trestného jednání jsou uvedeny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále TZ)1 a zahrnují:

  • nedovolenou výrobu a nedovolené nakládání s OPL (§§ 283, 284 a 285 TZ),

  • nedovolenou výrobu a držení předmětů určených k výrobě OPL (§ 286 TZ),

  • podněcování či svádění jiného k užívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 287 TZ).2

Zdrojem dat o kriminalitě v souvislosti s drogami jsou zejména Evidenční systém statistik kriminality (ESSK) Policejního prezidia Policie ČR (PP PČR) a statistiky Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (NPC), Ministerstva spravedlnosti ČR (MS), Vězeňské služby ČR (VS ČR) a Probační a mediační služby ČR (PMS). Informace o osobách zadržených nebo stíhaných za primární DTČ jsou evidovány v systémech NPC, PP PČR i MS. Odlišnosti údajů z těchto zdrojů jsou dány rozdíly v hlásné praxi a postupech sběru dat.

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist