Publikační plán

Na těchto stránkách najdete publikace vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti a Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogovém politiky. Obě pracoviště jsou organizační Úřadu vlády České republiky. Publikace jsou členěny do edičních řad.

  • Výroční zprávy - zpráva o drogové situaci a zpráva o hazardním hraní. Vydávají se jednou ročně.
  • Zaostřeno - periodická publikace, vydává se jako dvouměsíčník.
  • Drogy - odborné knižní publikace; dále se člení do řad Monografie, Metodika, Výzkumné zprávy.
  • Hazardní hraní - odborné knižní publikace.
  • Koordinace - publikace věnované převážně koordinaci protidrogové politiky.

Publikační plán je zveřejňován vždy počátkem kalendářního roku a v průběhu roku je upravován podle aktuální situace. Publikační plány neperiodických publikací najdete ve složce Publikační plán. Publikační plány časopisu Zaostřeno (v dřívějších letech: Zaostřeno na drogy) jsou ve složkách jednotlivých ročníků časopisu.

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist