Koordinace

Podstránky

Obecné zásady pro úpravu stávající legislativy a předpisů v oblasti léčby opioidními agonisty

Překlad publikace původně vydané v roce 2017 v rámci Pompidou Group Rady Evropy (Council of Europe).

Čtěte více

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019-2021 je dokument, který vznikl v rámci projektu / společné akce "677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři. 

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři. Tyto tzv. krajské zprávy jsou dostupné na stránkách krajů. 

 

 

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015

Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích připravil sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů.

Čtěte více

Česká protidrogová politika a její koordinace 

Informační leták.

Čtěte více

Realizace protidrogové politiky v krajích a její koordinace

Metodické doporučení.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

Čtěte více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Čtěte více

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009

Čtěte více

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006

Čtěte více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009

Čtěte více

Protidrogový akční plán EU na období 2005-2008

Čtěte více

Protidrogová strategie EU na období 2005-2012

Čtěte více

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

Čtěte více

Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004

Čtěte více

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci

Čtěte více

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist