Koordinace

Podstránky

Realizace protidrogové politiky v krajích a její koordinace

Metodické doporučení.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013

Čtěte více

Zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

Čtěte více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Čtěte více

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009

Čtěte více

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006

Čtěte více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009

Čtěte více

Protidrogový akční plán EU na období 2005-2008

Čtěte více

Protidrogová strategie EU na období 2005-2012

Čtěte více

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

Čtěte více

Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004

Čtěte více

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci

Čtěte více

TOPlist