Country Drug Report

Zpráva Country Drug Report Czech Republic, vydávaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost (EMCDDA) v angličtině, je připravována na základě dat, poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Najdete ji v části Publications.

Zpráva v interaktivní podobě, rozdělená do jednotlivých kapitol, je publikována na webu EMCDDA - v části Countries

V češtině je dostupná Výroční zpráva o stavu ve věcech drog, vydávaná českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, a Evropská zpráva o drogách (European Drug Report), vydávaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist