Country Drug Report

Zpráva Country Drug Report Czech Republic, vydávaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost (EMCDDA) v angličtině, je připravována na základě dat, poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Najdete ji v části Publications.

Zpráva v interaktivní podobě, rozdělená do jednotlivých kapitol, je publikována na webu EMCDDA - v části Countries

V češtině je dostupná Výroční zpráva o stavu ve věcech drog, vydávaná českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, a Evropská zpráva o drogách (European Drug Report), vydávaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost.


TOPlist