Průřezová studie Problémoví hráči

Studie Problémoví hráči je součástí systému monitorování hazardního hraní a jeho dopadů v ČR, který koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). Zahájení studie: podzim 2015. Výsledky najdete ve Výroční zprávě o hazardním hraní v České republice. 

Sběr dat pro tuto studii realizuje společnost ppm factum research, s. r. o., prostřednictvím rozhovorů proškolených tazatelů s klienty vybraných zařízení poskytujících specializované služby pro patologické hráče - tj. ve spolupráci s programy, které léčí problémové hráče. 


TOPlist