Nové syntetické drogy - situace v r. 2012

Ze souhrnu:
  • "Nové syntetické drogy (NSD) jsou látky s různými psychoaktivními účinky, které nepodléhají kontrole podle mezinárodních úmluv OSN a současně nebývají kontrolovány jako omamné a psychotropní látky (OPL) na národních úrovních.
  • V rámci celé Evropy bylo v roce 2011 prostřednictvím systému včasného varování (Early warning system, EWS) monitorováno 49 nových látek, především syntetických katinonů a kanabinoidů (EMCDDA, 2012). Do října roku 2012 EWS evidoval 259 NSD v zemích EU. 
  • Jako jinde v Evropě, také na českém trhu jsou NSD nabízeny především na internetu v tzv. e-shopech.
  • Rozmach fenoménu NSD nastal v ČR zejména od konce roku 2010 do půlky roku 2011, kdy docházelo k prodeji NSD v kamenných obchodech často nazývaných Amsterdam shopy podle nejznámější sítě prodejen tohoto druhu. NSD byly často nabízeny jako sběratelské či dárkové předměty, soli do koupele, vykuřovací a vonné směsi, bylinné směsi apod. Na vrcholu tohoto rozmachu mohlo v ČR podle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti fungovat až 40 prodejen ve 23 městech.
  • V reakci na nastalou situaci byl novelizován zákon č. 167/1998 Sb, o návykových látkách, kde došlo k rozšíření seznamu kontrolovaných látek o 33 nových látek, především NSD, s účinností od 22. dubna 2011. Výsledkem bylo bezprostřední uzavření naprosté většiny kamenných obchodů prodávajících NSD. Koncem srpna 2012 monitorovala národní protidrogová centrála Policie ČR cca 10 kamenných obchodů s nabídkou NSD."

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist