Národní výzkum užívání návykových látek 2016

Cílem Národního výzkumu užívání návykových látek 2016 je zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v obecné populaci ČR ve věku 15 a více let. V rámci studie jsou sledovány ukazatele týkající se aktuální situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušeností s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a jejich dostupnosti a nabídky.

Studie přímo navazuje na Národní výzkum užívání návykových látek 2012 a dříve realizovanou Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 a umožní tedy hodnotit vývoj situace v ČR v letech 2008–2016. Dotazník vychází z Evropského modelového dotazníku doporučovaného EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) pro realizaci studií v obecné populaci – dotazník byl dále rozšířen v oblastech kouření cigaret a zneužívání psychoaktivních léků.

Navíc byly do dotazníku stejně jako v roce 2012 zařazeny otázky týkající se užívání konopných látek pro léčebné účely a užívání nových psychoaktivních drog. Současně byl do dotazníku zařazen také modul zaměřený na hraní sázkových her a modul zaměřený na duševní zdraví, nově je v dotazníku obsažen také modul věnovaný (rizikovému) sexuálnímu chování. Dotazník obsahuje řadu standardizovaných škál zaměřených na výskyt intenzivního a problémového užívání návykových látek – škálu CAGE, která umožňuje odhad rizikové a škodlivé konzumace alkoholu, škálu CAST, která hodnotí výskyt problémového užívání konopných látek, a škály Lie/Bet a PGSI, které umožňují odhadnout výskyt problémového hraní hazardních her v obecné populaci.

Terénní sběr dat pro studii probíhal na podzim 2016. Zveřejnění výsledků studie: rok 2017.


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist