Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

Dotazníková studie Užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody byla první reprezentativní studií svého druhu provedenou v ČR. Studie zmapovala zkušenosti s užíváním drog v populaci odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a další související jevy včetně odhadu výskytu problémových uživatelů drog v této populaci. Použitý dotazník odpovídal standardům a metodice Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Získaná data jsou k dispozici Vězeňské službě ČR, kde jich je možno využít k nastavování efektivní protidrogové politiky.

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist