Projekt HA-REACT

Projekt Evropské komise „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT), do kterého se zapojilo také české Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, je zacílen na infekční onemocnění spojená s populací drogově závislých - primárně se jedná o HIV, hepatitidu typu C (HCV) a tuberkulózu (TB).

Projekt se skládá z osmi pracovních oblastí, přičemž první tři se věnují managementu projektu: WP1 Koordinace, WP2 Diseminace a WP3 Evaluace. Dalších pět projektových oblastí se zabývá tematickými akcemi, tj. WP4 Testování a propojení s péčí, WP5 Navyšování harm reduction, WP6 Harm reduction ve věznicích, WP7 Modely integrované péče, WP8 Udržitelnost a dlouhodobé financování. NMS je aktivně zapojeno do čtyř balíků činností (WP4, WP5, WP6 a WP7). Do cílových aktivit bude zapojena odborná veřejnost, neziskové organizace i politici.


TOPlist