Pracovní skupina Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog

Pracovní skupina se zabývala odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.
Odhady prevalence jsou prováděny matematicko/statistickými metodami (multiplikační technika, capture-recapture metoda). Mortalita je zjišťována kohortovými nebo database linkage studiemi. Pracovní skupina se schází nepravidelně, podle potřeby.

Členy pracovní skupiny byli:

pplk. Ing. Petr Kočí - Policie České republiky
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotních informací a statistiky
Mgr. Kateřina Škařupová - externí spolupracovnice Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťoval MUDr. Viktor Mravčík Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist