Pracovní skupina Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů

Pracovní skupina se zabývá výskytem hazardního hraní v populaci, včetně jeho intenzivních/problematických a závislostních forem, výskytem zdravotních a sociálních problémů a následků spojených s hazardním hraním, dostupností preventivních, poradenských a léčebných intervencí a programů a výsledky jejich vyhodnocení. Pracovní skupina byla založena v roce 2015 za účelem zpracovávání výročních zpráv o hazardním hraní v České republice.

Členové:

Zdeněk Barták - UNASO Sdružení zábavního průmyslu

Mgr. Karel Blaha - Ministerstvo financí ČR

PhDr. Ladislav Csémy - Národní ústav duševního zdraví

Ing. Alexandr Čech - Centrum ekonomických a tržních analýz

Mgr. Andrej Čírtek - Unie herního průmyslu ČR

Bc. Martin Freund - Brnění

PhDr. Marek Herman - Asociace provozovatelů kurzových sázek (APKURS)

Bc. Matěj Hollan - Magistrát města Brna

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - Společnost Podané ruce

Mgr. Hynek Kalvoda - Asociace občanských poraden

Mgr. Martin Kahánek - Agentura pro sociální začleňování

Mgr. Šárka Licehammerová - Společnost Podané ruce

PhDr. Eva Maierová, Ph.D. - Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Petr Mikoška - Synot Tip

plk. Ing. Petr Müller, plk. Ing. Zdeněk Málek - Generální ředitelství cel, odbor dohledu

Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky

Ing. Vít Pekárek, Ph.D. - Vysoká škola ekonomie a managementu

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová - Asociace nestátních organizací A.N.O.

Mgr. Tereza Roznerová - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Miroslava Sobková - Svaz měst a obcí ČR

Martin Svoboda - Občané proti hazardu

Ing. Ivo Tajšl - Sazka

Ing. Martin Todt - Fortuna

František Trantina - Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Jaroslav Vacek - Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Eva Hošková - Probační a mediační služba ČR

Ing. Jan Vytejček - Specializovaný finanční úřad

Mgr. Leoš Vyčítal - Generální finanční ředitelství

Mgr. Jarmila Vedralová - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Tomáš Kment - Asociace casin

Mgr. Vladimír Sklenář - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. et Bc. Michal Šmíd - Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

Ing. Petr Vrzáň - Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her (SPELOS)

Mgr. Jindřich Vobořil - národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Ing. Lucia Kiššová - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR

Mgr. Kateřina Grohmannová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Mgr. Pavla Chomynová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Mgr. Barbara Janíková - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Mgr. Barbora Drbohlavová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Mgr. Zdeněk Rous - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Mgr. Tomáš Vlach - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Mgr. Zuzana Tion Leštinová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Zuzana Tion Leštinová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

 

 

 

 

 


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist