Systém výkaznictví adiktologických služeb

Seznam a definice výkonů drogových služeb - revize 1.2. (2018) je dostupný na těchto stránkách v sekci Publikace.

V rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) byla v r. 2021 dokončena revize systému výkaznictví adiktologických služeb. Navrhovaný systém výkaznictví a nový informační systém byly představeny na workshopu uspořádaném v srpnu 2021.

Finální verze výstupů z projektu, které redefinují jak podobu „nových“ výkonů, tak podobu závěrečných zpráv, jsou k dispozici na stránkách projektu RAS ve zprávě Nový systém výkaznictví již od roku 2022:

  • Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb 
  • Závěrečné zprávy 

Výstupy projeku RAS budou předloženy na jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Podrobné informace o projektu RAS jsou dostupné na stránce rozvojadiktologickychsluzeb.cz


TOPlist