Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) zřizuje řadu poradních orgánů, které se zabývají jednotlivými aspekty protidrogové politiky. Seznam poradních orgánů RVKPP (výborů a pracovních skupin), seznamy jejich členů a zápisy z jednání jsou zveřejňovány na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Další informace najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist