Legislativa

Redakce drogy-info.cz poskytuje informace na stránce Legislativa s výhradou, že nenese odpovědnost za úplnost ani aktuálnost informací; stránka je určena pouze pro první orientaci v problematice právní úpravy. 

Plná znění právních předpisů určená pro informaci občanů jsou k dispozici na internetových stránkách Právní řád ČR online (portál gov.cz) a Právo EU online (Eur-Lex). S právními normami je nutno vždy pracovat "ve znění pozdějších předpisů" (tj. v aktuálně účinném znění). Závazné je pouze znění zákona tak, jak bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

 

Podstránky

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist