Koordinace politiky v oblasti závislostí

Politika v oblasti závislostí je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni, ČR je však zároveň intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Politiku v oblasti závislostí na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Hlavní náplní činnosti RVKPP je vytváření národní strategie protidrogové politiky a akčních plánů a koordinace v nich obsažených aktivit na meziresortní a mezioborové úrovni. Koordinační role RVKPP je dále uplatňována – prostřednictvím sekretariátu RVKPP – v oblasti financování protidrogové politiky a služeb prevence a léčby pro uživatele návykových látek a patologické hráče a v oblasti systémů ověřování kvality těchto služeb.

Předsedou RVKPP je předseda vlády. Členy rady jsou ministři, zmocněnec vlády pro lidská práva, zástupci odborné veřejnosti a neziskového sektoru. Zápisy z jednání RVKPP jsou zveřejňovány na stránce této rady.

Národní koordinátorkou pro protidrogovou politiku je Mgr. Jarmila Vedralová, která je současně výkonnou místopředsedkyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelkou odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Hlavní náplní činnosti RVKPP je vytváření národní strategie protidrogové politiky a akčních plánů a koordinace v nich obsažených aktivit na meziresortní a mezioborové úrovni. Koordinační role RVKPP je dále uplatňována - prostřednictvím sekretariátu RVKPP - v oblasti financování protidrogové politiky a služeb prevence a léčby pro uživatele návykových látek a patologické hráče a v oblasti systémů ověřování kvality těchto služeb.

Další informace najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist