Koordinace politiky v oblasti závislostí

Politika v oblasti závislostí je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni, ČR je však zároveň intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Politiku v oblasti závislostí na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Hlavní náplní činnosti RVKPP je vytváření národní strategie protidrogové politiky a akčních plánů a koordinace v nich obsažených aktivit na meziresortní a mezioborové úrovni. Koordinační role RVKPP je dále uplatňována – prostřednictvím sekretariátu RVKPP – v oblasti financování protidrogové politiky a služeb prevence a léčby pro uživatele návykových látek a patologické hráče a v oblasti systémů ověřování kvality těchto služeb.

Předsedou RVKPP je předseda vlády. Členy rady jsou ministři, zmocněnec vlády pro lidská práva, zástupci odborné veřejnosti a neziskového sektoru. Zápisy z jednání RVKPP jsou zveřejňovány na stránce této rady.

Národní koordinátorkou pro protidrogovou politiku je Mgr. Jarmila Vedralová, která je současně výkonnou místopředsedkyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelkou odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Hlavní náplní činnosti RVKPP je vytváření národní strategie protidrogové politiky a akčních plánů a koordinace v nich obsažených aktivit na meziresortní a mezioborové úrovni. Koordinační role RVKPP je dále uplatňována - prostřednictvím sekretariátu RVKPP - v oblasti financování protidrogové politiky a služeb prevence a léčby pro uživatele návykových látek a patologické hráče a v oblasti systémů ověřování kvality těchto služeb.

Další informace najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist