Dotace na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové (RVKPP) politiky vyhlašuje dotační řízení na projekty protidrogové politiky každoročně zpravidla do 31. července. Dotační řízení je vyhlašováno na stránce RVKPP.

Podrobné informace o dotačním řízení a elektronická žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku se zveřejňují na speciálních stránkách dotace-drogy.vlada.cz. Na těchto stránkách je k dispozici znění všech relevantních dokumentů a formulářů pro aktuální dotační období i předchozí dotační roky.

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist