Dotace na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové (RVKPP) politiky vyhlašuje dotační řízení na projekty protidrogové politiky každoročně zpravidla do 31. července. Dotační řízení je vyhlašováno na stránce RVKPP.

Podrobné informace o dotačním řízení a elektronická žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku se zveřejňují na speciálních stránkách dotace-drogy.vlada.cz. Na těchto stránkách je k dispozici znění všech relevantních dokumentů a formulářů pro aktuální dotační období i předchozí dotační roky.