Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba má odpovídající kvalitu, odbornost a komplexnost - podle kritérií stanovených Certifikačními standardy. Informace o certifikaci odborné způsobilosti adiktologických služeb jsou zveřejňovány na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Certifikaci adiktologických služeb zajišťuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky prostřednictvím certifikační agentury. Hlavním dokumentem je Certifikační řád.  


Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist