Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba má odpovídající kvalitu, odbornost a komplexnost - podle kritérií stanovených Certifikačními standardy. Informace o certifikaci odborné způsobilosti adiktologických služeb jsou zveřejňovány na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Certifikaci adiktologických služeb zajišťuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky prostřednictvím certifikační agentury. Hlavním dokumentem je Certifikační řád.  


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist