Akční plány realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním

Akční plán na období 2022-2024 se připravuje. Předpoklané zveřejnění plánu: říjen 2022.

Akční plány na předchozí období jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.