Žádost o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti žádá odborníky o spolupráci v rámci sběru informací o výskytu nových a netradičních drog a případů závažných intoxikací, jako jsou úmrtí nebo stavy vyžadující hospitalizaci, případně jiné vážné zdravotní důsledky v souvislosti s užitím těchto látek:

  • nové nebo spíše "netradiční" drogy,
  • drogy s neobvykle vysokou koncentrací účinné látky,
  • drogy s nebezpečnou příměsí.

Jak postupovat

Další informace a podrobně popsaný postup najdete v připojeném dokumentu.

V případě potřeby kontaktujte Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist