Výskyt drog kontaminovaných bakterií Clostridium botulinum v Evropě

Botulotoxin způsobuje obrnu nervů – příznaky jsou mlhavé a dvojité vidění, suchost v ústech, chrapot, polykací obtíže, zácpa, zástava močení. Život ohrožující je možná obrna dýchacích svalů. 

V léčbě botulismu je základním výkonem podání anti-toxinu a antibiotik.

Typická forma onemocnění vzniká požitím kontaminovaných nedostatečně tepelně zpracovaných konzervovaných potravin. Raný botulismus vzniká kontaminací rány clostridiemi - v tomto případě chybějí trávicí potíže. Clostridium botulinum je anaerobní bakterie produkující neurotoxin (botulotoxin). Vyskytuje se v trávicím traktu zvířat, zejména vepřů. Za nepříznivých podmínek vytváří odolné spóry přežívající po dlouhou dobu.

Typický je ranný botulismus rovněž u injekčních uživatelů drog, jeho prognóza je většinou dobrá. Inkubační doba raného botulismu je 4-14 dní. Ke kontaminaci drogy (zejména heroinu) clostridiemi může dojít již v místě výroby drogy nebo v průběhu další nehygienické manipulace s ní.

U injekčních uživatelů drog jsou tyto rizikové faktory, které mohou vést k nákaze botulismem:

  • „skin-popping" tzn. více směrné vpravování drogy pod kůži z jednoho vpichu, 
  • ohřívání drog před použitím, které usmrcuje nesporulující bakterie a ulehčuje množení a růst sporulujících bakterií, 
  • současná aplikace heroinu a kokainu (speed balling), která může navodit ischémii měkkých tkání.

Stanovit inkubační dobu raného botulismu u injekčních uživatelů drog je obtížné s ohledem na opakované aplikace drog během dne; odhaduje se, že u nich inkubační doba kolísá v rozmezí 2-14 dní a je tudíž delší než u alimentárního botulismu (z potravin; u kterého se pohybuje od 12 hodin do několika dní).

Případy malých epidemií raného botulismu v souvislosti s injekčním užíváním drog byly v posledních letech hlášeny z různých evropských zemí - Německo, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Ve Francii došlo v r. 2006 k infekci po inhalaci kokainu.

V ČR zatím k této infekci nedošlo. 


Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist