Projekt HA-REACT

Projekt „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT), do kterého se zapojilo také české Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, byl zacílen na infekční onemocnění spojená s populací drogově závislých - primárně se jednalo o HIV, hepatitidu typu C (HCV) a tuberkulózu (TB). Podrobné informace najdete na stránkách projektu HA-REACT.

Projekt se skládal z osmi pracovních oblastí, přičemž první tři se věnovaly managementu projektu: WP1 Koordinace, WP2 Diseminace a WP3 Evaluace. Dalších pět projektových oblastí se zabývalo tematickými akcemi, tj. WP4 Testování a propojení s péčí, WP5 Navyšování harm reduction, WP6 Harm reduction ve věznicích, WP7 Modely integrované péče, WP8 Udržitelnost a dlouhodobé financování. Do cílových aktivit byla zapojena odborná veřejnost, neziskové organizace i politici.

NMS bylo aktivně zapojeno do čtyř balíků činností (WP4, WP5, WP6 a WP7). Realizace projektu byla ukončena k 31. 1. 2019.


TOPlist