Mgr. Barbora Drbohlavová

Spoluodpovídá za oblast sociálně-patologických dopadů hazardních her na společnost v ČR. Podílí se na přípravě Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR a dalších dokumentů týkajících se hazardního hraní. 
V r. 2012 byla členkou pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro oblast hazardu a podílela se na zpracování studie Hazardní hraní v České republice a jeho dopady, konkrétně v analýze kvantitativních dat.
Vystudovala magisterský obor Sociologie se specializací Aplikovaný sociologický výzkum a metodologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a bakalářský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
V diplomové práci se věnovala mediální analýze situace kontaktního centra SANANIM v Praze 5 (obhájeno 2014), v bakalářské práci zpracovávala vztah sociodemografických indikátorů a dostupnosti hazardních her v České republice (2013).

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

Upozorňujeme širokou veřejnost na dotazník Víš co hulíš?, v rámci stejnojmenného výzkumného projektu. 

TOPlist