Mgr. Tereza Černíková

cernikova.tereza@vlada.cz

Na úrovni NMS odpovídá za problematiku prevence, je odbornou redaktorkou internetových prezentací NMS (webové stránky www.drogy-info.cz, www.koureni-zabiji.cz, www.hazardni-hrani.cz a www.alkohol-skodi.cz a Facebook). Spolupracuje na realizaci projektu Evropské komise „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT), který je zacílen na infekční onemocnění spojená s populací drogově závislých - primárně se jedná o HIV, hepatitidu typu C (HCV) a tuberkulózu (TB).

Vystudovala obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V bakalářské práci se věnovala problematice drogových soudů a komparace přístupů ke stíhaným osobám za drogové trestné činy v České republice a v Belgii (obhájeno 2014) a v diplomové práci problematice užívání návykových látek staršími osobami a systému péče pro tuto cílovou skupinu (obhájeno 2018).


TOPlist