Pracovní skupina Žádosti o léčbu

Pracovní skupina zahájila svou činnost v r. 2003. Věnovala se problematice sběru a vykazování dat ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Hlavním úkolem skupiny bylo zajištění dat ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost a koordinace jejich sběru. Skupina byla v roce 2015 transformována na Pracovní skupinu Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb.
Členy pracovní skupiny byli:
Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky
Mgr. et Mgr. Barbora Petrášová - Hygienická stanice hlavního města Prahy
MUDr. Zuzana Rybáková - Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Barbara Janíková - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťovala Mgr. Barbara Janíková., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist