Pracovní skupina Studie o sociálně-patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR

S cílem podpořit zpracování analýzy výskytu hazardního hraní v ČR a jeho dopadů na společnost ustavilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je pracovištěm Úřadu vlády České republiky, tzv. širší pracovní skupinu složenou ze zástupců relevantních subjektů v oblasti hazardního hraní v ČR a dále tzv. užší tým, který se podílel na zpracování dílčích analýz.
Činnost pracovní skupiny řídil MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky.
Pracovní skupina diskutovala zaměření analýzy a její průběžné a konečné výsledky. Za tímto účelem se sešla v letech 2013–2014 celkem třikrát.

Členy užšího týmu byli:

Mgr. Jakub Černý – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Barbora Drbohlavová – Klinika adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze
Mgr. Kateřina Grohmannová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Lucie Grolmusová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Pavla Chomynová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Zuzana Leštinová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Šárka Licehammerová – Sdružení Podané ruce, o.p.s.
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Tereza Roznerová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Bc. Tomáš Sadílek – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
RNDr. Bruno Sopko, Ph.D. – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Aleš Ziegler – Legislativní centrum o. s. Zelený kruh a Brnění, o. s.

Členy širší pracovní skupiny dále byli:

Zdeněk Barták – UNASO Sdružení zábavního průmyslu
PhDr. Ladislav Csémy – Psychiatrické centrum Praha a Klinika psychiatrické a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze
Mgr. Andrej Čírtek – Unie herního průmyslu, o. s.
Mgr. Jaroslav Doskočil – Ministerstvo obrany ČR
Ing. Vladimír Eichinger – Asociace společností provozujících casina v ČR
Mgr. Nikola Faltová – Ministerstvo financí ČR
JUDr. Hana Fidesová – Klinika adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze
Juraj Fogada – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
PhDr. Magdalena Frouzová – Společnost pro návykové nemoci, ČLS J.E. Purkyně
Markéta Grygarová, DiS. – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Eva Heisslerová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Marek Herman – Asociace provozovatelů kursových sázek
Bc. Matěj Hollan – Brnění, o. s.
Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – Sdružení Podané ruce, o.p.s., nominován za Asociaci nestátních organizací
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. – Česká asociace adiktologů, o. s.
Mgr. Hynek Kalvoda – Asociace občanských poraden
JUDr. Ivo Kasal – Česká komora loterního průmyslu
Ing. Vladimír Kermiet – Český statistický úřad
Ing. Tomáš Kment – Asociace společností provozujících casina v ČR
Ing. Libuše Knytlová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Veronika Kocarevová – Ministerstvo financí ČR
MUDr. Miloslav Kodl – Státní zdravotní ústav
Michal Krebs – Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády České republiky
Mgr. Petra Kubáčová – Ministerstvo financí ČR
Ing. Helena Linhartová – Ministerstvo vnitra ČR
Mgr. Eva Maierová – Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Petr Mikoška – Synot Tip, a. s.
Ing. Blanka Nechanská – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Miloslav Neumann – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Ing. Jiří Novák – Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – Český statistický úřad
Mgr. Jan Řehola – Ministerstvo financí ČR
Mgr. Miroslava Sobková – Svaz měst a obcí ČR
Martin Svoboda – Občané proti hazardu, o. s.
JUDr. Jan Šnajdr – UNASO Sdružení zábavního průmyslu
PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Mgr. Jaroslav Vacek – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Renata Vaňková – Probační a mediační služba
Mgr. Jiří Vedral – Ministerstvo financí ČR
Mgr. Jarmila Vedralová – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Petr Verosta – Český institut pro výzkum závislostí, o. s.
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. – národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky
Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Ing. Petr Vrzáň – Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her
Mgr. Šárka Žižková – Ministerstvo financí ČR.
Poznámka: všechna jména jsou uvedena v abecedním pořadí.
Kontaktní osoba: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky.

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist