Pracovní skupina Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích

Pracovní skupina „Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“ byla zřízena usnesením Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) č. 09/0108 ze dne 25.01.2008, jako pracovní skupina RVKPP.
Cílem pracovní skupiny bylo za účasti zástupců relevantních subjektů a institucí zpracovat konkrétní návrhy na opatření směřující k prevenci a snížení rizik užívání drog účastníky tanečních akcí a podílet se na jejich realizaci. Návrhy byly zpracovány v rámci projektu Safer Party.
Pracovní skupina začala připravovat svou činnost v prosinci r. 2007; členy se stali zástupců všech relevantních subjektů a institucí. V r. 2008 se pracovní skupina podílela na přípravě, realizaci a vyhodnocení projektu Safer Party Tour 2008 a na odborné minikonferenci. V dalším roce se uskutečnila Safer Party Tour 2009 a rovněž odborná minikonference. V následujících letech probíhaly mezi členy skupiny neformální kontakty.

Členy pracovní skupiny byli:

Mgr. Kateřina Andrlová - Sdružení Podané ruce, o.s.
Veronika Jandová - Prevent o.s., Jihočeský streetwork
Ing. Daniel Kafka - zástupce promotérů tanečních akcí - projekt Techno.cz
Mgr. Michal Kandler - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
MUDr. Pavel Kubů - Drogmem, o.s.
PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Vojtěch Netík - Chilli.org, o.s.
MUDr. Tomáš Páleníček - Psychiatrické centrum Praha 3. LF UK
Chavva Saberžanovová - Chilli.org, o.s.
Jiří Valnoha, M.A., DiS. - Sdružení Podané ruce, o.s.
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Tomáš Zilvar - zástupce promotérů tanečních akcí – vydavatelství xPublishing
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky.
Kontaktní osoba: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky.

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist