Pracovní skupina Populační a školské průzkumy

Pracovní skupina se věnuje problematice sběru dat a metodologickým aspektům přípravy průzkumů v dospělé populaci i mezi mládeží, postupům při konstrukci výběrového souboru a terénním sběru dat nebo obsahovým aspektům dotazníků používaných v jednotlivých průzkumech, zabývá se zajištěním sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost

Hlavním výstupem činnosti pracovní skupiny v r. 2012 byla česká verze tzv. evropského modelového dotazníku, doporučovaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) při realizaci průzkumů zaměřených na rozsah užívání drog v dospělé populaci. Dotazník v PDF i ve formátu *doc najdete níže.

Členové:

Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
PhDr. Ladislav Csémy - Psychiatrické centrum Praha
Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky
PhDr. Petr Sadílek, Lékařské informační centrum
Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Pavla Chomynová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist