Pracovní skupina Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog

Pracovní skupina se zabývala odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.
Odhady prevalence jsou prováděny matematicko/statistickými metodami (multiplikační technika, capture-recapture metoda). Mortalita je zjišťována kohortovými nebo database linkage studiemi. Pracovní skupina se schází nepravidelně, podle potřeby.

Členy pracovní skupiny byli:

pplk. Ing. Petr Kočí - Policie České republiky
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotních informací a statistiky
Mgr. Kateřina Škařupová - externí spolupracovnice Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťoval MUDr. Viktor Mravčík Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist