Pracovní skupina pro Infekční nemoci spojené s užíváním drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Zajišťuje sběr dat a propojenost systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Zabývá se rovněž možnostmi testování (příp. očkování) aktivních uživatelů drog a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u uživatelů drog. Hlavním úkolem je zajištěním sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost

Členové:

MUDr. Čestmír Beneš - Státní zdravotní ústav, Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat
RNDr. Marie Brůčková, CSc. - Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS
MUDr. Jitka Částková, CSc. – Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie
MUDr. Jan Dvořák - Fakultní nemocnice v Motole, Infekční oddělení
Mgr. Barbara Janíková - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Ing. Blanka Nechanská / Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky
RNDr. Vratislav Němeček, CSc. - Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy
Mgr. et Mgr. Barbora Petrášová - Hygienická stanice hlavního města Prahy
MUDr. Zuzana Rybáková - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
MUDr. Vratislav Řehák - Remedis, s.r.o., Hepatologie
doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. -Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK, Národní centrum HIV/AIDS
MUDr. Veronika Šikolová - Státní zdravotní ústav
Dagmar Špillerová - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., K-centrum
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Hana Zákoucká - Státní zdravotní ústav
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Barbara Janíková - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Barbara Janíková, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist