Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina se zabývá problematikou sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvalitou a srovnatelnosti na národní i mezinárodní úrovni. K hlavním cílům skupiny patří zajištění propojenosti systému sběru dat mezi jednotlivými institucemi, zajištění sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.

Členové:
Mgr. Milada Bartoňková - Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Hana Fidesová - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Eva Hošková - Probační a mediační služba České republiky
mjr. Ing. Martina Kaprová - Policie České republiky
Bc. Tomáš Koňák - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
plk. Ing. Petr Kočí - Policie České republiky
PhDr. Jana Libíčková - Probační a mediační služba České republiky
Ing. Michal Řeháček - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
kpt. Bc. Marek Sokol - Celní správa České republiky, Generální ředitelství cel
Ing. Jiří Vopravil Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
JUDr. Petr Zeman, Ph.D. - Institut pro kriminologii a sociální prevenci
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Kateřina Grohmannová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist