Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je oddělením v odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Tento odbor plní roli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politky (RVKPP). Národní monitorovací středisko předkládá Radě informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména výroční zprávy o situaci v oblasti návykových látek a hazardního hraní.
Dle svého současného statutu je RVKPP stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti integrované protidrogové politiky, kterou se rozumí politika v oblasti legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství, s nimi souvisejících závislostních poruch a dalších zdravotních a sociálních dopadů a souvislostí.
Podrobnější informace o RVKPP, její činnosti a o činnosti jejího sekretariátu najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - na stránce www.vlada.cz.

TOPlist